H2O Systems Holland

Per juni 2020 is aan dit project onder de naam

'Autonomous Hydrogen Heating System'

een Fase 1 MIT subsidie toegekend namens

'Innovatiestimulering Topsectoren'.

Energie transitie
We verwarmen onze woningen om behaaglijk te kunnen wonen. Evenzo verwarmen we water om te douchen. Warmte is een essentieel element van comfort. Het is in Nederland normaal warmte op te wekken met aardgas als brandstof. Nagenoeg heel Nederland is aangesloten op het aardgasnet. De actualiteit wil dat het Kabinet,  overeenkomstig het SER Energieakkoord 2017 voor ‘duurzame groei zonder ‘CO2-uitstoot’, het gebruik van aardgas wil terugdringen en per 2030 volledig te beëindigen om in 2050 volledig neutraal te zijn,.

Het beleid dat ‘Nederland van het gas af moet’ heeft tot gevolg dat de directe kosten voor duurzame alternatieven zoals een warmtepomp kunnen oplopen tot wel 35 duizend euro per woning.

Nu het Kabinet “Van het gas af” tot onomkeerbaar beleid heeft gemaakt, starten er diverse initiatieven om ‘haalbare’ en ‘betaalbare’ alternatieven te ontwikkelen. Zo ontwikkelt H2O Systems Holland een systeem en brengt dit per 2021 naar de markt dat eenvoudig gezegd ‘warmte produceert uit water’ met waterstof als brandstof. Waterstof is niet onbekend. Het is het meest voorkomende element in het universum en heeft ongekende eigenschappen en vermogens. Het bind zich aan zuurstof tot water. Waterstof komt in de natuur niet voor en moet dus ‘gemaakt’ worden. Voor grootschalige industriële toepassingen gebeurt dat via chemische processen of via elektrolyse. Daarvoor zijn echter grote hoeveelheden elektriciteit nodig.

Het H2O systeem maakt ook gebruik van elektrolyse. Het unieke van de H2O systemen is dat er bij de productie van waterstof geen rendementverlies optreedt en dat het systeem werkt met lage ampère elektrolyse dat bij voorkeur wordt verkregen via zonnepanelen of via het (groen/grijze) lichtnet.

‘Ter plaatse’ (in de woning) en ‘on demand’ wordt gedestilleerd water omgezet in waterstofgas en zuurstof. Samen vormen zijn zij de combinatie voor verbranding en leveren energie dat warmte produceert voor bijv.  verwarming van woningen en kraanwater.De Markt (potentie)De toepassingsmogelijkheden van waterstof systemen zijn echter legio. Zowel voor toepassing in woningen, utiliteitsvoorzieningen, industriële en agrarische toepassingen. Gegeven de urgentie concentreert H2O Systems Holland zich in eerste instantie op de toepassing in woningen als alternatief voor de aardgas gestookte CV systemen.

Over de toepassingsgebieden schetst het Energieakkoord een ‘vervangingsmarkt’ en een ‘nieuwmarkt’.


 1. De ‘vervangingsmarkt’ gaat over de bestaande woningvoorraad van circa 7,5 miljoen wooneenheden. Het Energieakkoord gaat uit van een geschatte omvang van circa 2 miljoen wooneenheden die tot 2030 van de ‘gas afgesloten’ moeten worden. Over een looptijd van 10 jaar betekent dit een vervangingsmarkt van circa 200.000 eenheden jaarlijks. Dit marktsegment behelst zowel particulier woningbezit is coöperatief bezit. Toetreding tot deze markt is mede afhankelijk van de te realiseren productie volumes. Bepalend wordt het noch te ontwikkelen industrieel ‘vermogen dit volume te kunnen produceren en installeren’.
 2. De ‘nieuwmarkt’ vraagt om een parallelle benadering en overleg met partners, opdrachtgevers en projectontwikkelaars voor woningbouw en utiliteitsbouw die nieuwe projecten starten en overwegen. De H2O systemen bieden de optie tot het fundamenteel heroverwegen van de gebruikelijke en door de H2O systemen gedateerde infrastructuur.

  Copyright © All rights reserved

  Office: 

  p.a. WTC

  Prinses Margrietplantsoen 33

  2595AM, 's-Gravenhage

  Netherlands