H2O Systems Holland

Innovatie onderscheidt leiders van volgers


Steve Jobs


Met creativiteit en Innovatieve techniek werken wij aan oplossingen die Nu en in de Toekomst werken en voor iedereen toegankelijk, haalbaar en betaalbaar zijn.

Oorsprong


H2O Systems Holland BV is ontstaan door afsplitsing van het laboratorium van een gerenommeerd Duits industrieel concern. Hier is de basis gelegd voor de ontwikkeling van systemen die energie leveren waarmee waterstof geproduceerd kan worden dat als brandstof voor oneindig veel toepassingen gebruikt kan worden. In eerste aanleg was de ontwikkeling gericht op de toepassing van waterstof als brandstof in voertuigen. Het concern heeft indertijd deze ontwikkeling gestaakt omdat het primaire doel niet langer paste in het toekomstige bedrijfsprofiel.

 

H2O Systems Holland heeft als onafhankelijke entiteit de ontwikkeling van waterstof systemen doorgezet omdat zij een breder scala van toepassingen voor ogen heeft. Innovatie was daarbij de sleutel.

H2O Systems Holland BV, opgericht in 2014, is uitgegroeid tot een onderneming die systemen ontwikkelt, die eenvoudig gezegd ‘Warmte produceren uit Water’. Specifiek betekent dit het ontwikkelen en op de markt brengen van systemen die waterstof produceren uit gedestilleerd water en die op basis van deze brandstof dienen voor het opwekken van energie.

 

De meest concrete en actuele toepassing van energie is de opwekking van warmte.

Gegeven de energietransitie zijn begrippen als ‘van het gas af’, ‘verwarming’ en ‘haalbaar en betaalbaar’ actueel en urgent geworden. H2O Systems Holland speelt in op deze transitie en heeft ontwikkeling van systemen die met energie warmte opwekken met kracht doorgezet door ervaren, gekwalificeerde en gecommitteerde mensen aan te trekken die uiterst doelgericht te werk gaan.

Partners in Productie
De productie en installatie van de waterstof systemen zullen, onder licentie, volledig in handen van derden worden gelegd. Gesprekken worden gevoerd met potentiële kandidaten in productie sectoren en de installatie branche om de feitelijke productie en installatie ter hand te nemen. De beoogde partners in dit innovatieproject worden vroegtijdig betrokken bij het vormgeven en inrichten van het productie en installatie traject.


De beoogde partners zijn enerzijds partijen met specifieke technische kennis en anderzijds marktpartijen uit zowel de maak als de installatie industrie in Nederland. Het streven van H2O Systems Holland is de productie van de systemen door Nederlandse marktpartijen te laten realiseren. De bouw van de systemen zal specifieke kennis en kunde vergen die ‘dicht bij huis’ dient te worden gemobiliseerd om controle over duurzaamheid in termen van langdurigheid, betrouwbaarheid en veiligheid te behouden en monitoren. Met de gecombineerde inhoudelijke kennis van H2O en haar toekomstige partners is de benodigde kennis aanwezig voor de realisatie van het commercieel traject.


Het proces tot commerciële introductie en toepassing van de systemen vergt inspanning van de gehele keten. De inkomsten van H2O bestaan dan ook volledig uit opbrengsten uit licentie. Gegeven het verdienmodel van de keten beperkt het bedrijf zich daarmee feitelijk tot Marketing en Research.

Onze Specialiteit


Waterstof toepassingen bereikbaar maken voor voor multifunctionele toepassingen. Onze prioriteiten zijn als volgt:


  • Systemen introduren voor consumenten en huishoudens
  • Systemen voor toepassing in agrarische sectoren (b.v. kassen)
  • Systemen voor Industriele toepassingen 
  • Systemen voor automobiliteit