H2O Systems Holland


Waterstof: van Element naar InstrumentWaterstof als gas is een perfect instrument om energie op te slaan. Waterstof komt in de natuur niet voor. Het moet dus geproduceerd worden. Na productie wordt het opgeslagen in een tank en eventueel via een pijpleiding getransporteerd naar een locatie en daar gebruikt als brandstof voor o.a. verwarming. De toepassing van waterstof als brandstof in de industrie is inmiddels gemeen goed aan het worden. De industriële productie van waterstof is echter energieverslindend. Circa 95% van al het waterstof in de wereld wordt gemaakt door omzetting van aardgas of andere fossiele brandstoffen. Minder dan 5% van de productie gebeurt door elektrolyse.


Omzetting van aardgas

Het belangrijkste bestanddeel van aardgas is methaan (CH4). Tijdens het omzettingsproces reageert methaan (CH4) met water (H2O) op een hoge temperatuur (700 – 1100°C) en bij hoge druk (25 bar). Hierbij wordt waterstof (H2) en CO2 gevormd. De vereiste hitte voor dit proces wordt gewoonlijk verkregen uit de verbranding van een deel van het methaan. In de praktijk bedraagt de efficiëntie van dit proces ongeveer 75%. Dit wil zeggen dat 75% van de energie die zich in het aardgas bevindt opgeslagen wordt in het waterstof. De overige 25% gaat verloren. Er zijn in feite twee grote nadelen aan dit productieproces. Enerzijds het energieverlies, en anderzijds de CO2-uitstoot.


Door elektrolyse

Elektrolyse is een proces dat bijna iedereen kent van de chemieles op school. Eenvoudig verklaard wordt elektriciteit door water (H20) gestuurd en daarbij wordt zuurstof en waterstofgas gevormd. Op industriële schaal bedraagt de efficiëntie van dit proces 50% tot 70%. Dit wil zeggen dat 50% tot 70% van de energie uit de elektriciteit wordt opgeslagen in het waterstof.

Voorstanders noemen dit de groene manier om waterstof te produceren. In het bijzonder als de elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen of windmolens. Bij de het elektrolyse productieproces op industriële schaal gaat echter veel energie verloren.

 

De prijs van waterstof?

Je kunt waterstof niet zomaar in een winkel kopen. Er zijn een beperkt aantal publiek toegankelijke ‘waterstof-vulpunten’ in Nederland. Daar kan waterstof getankt worden voor gebruik als brandstof in daarvoor geschikte auto’s. Daar kost een kilogram waterstof 10€ (medio 2020 excl. BTW). Een dergelijke auto verbruikt ongeveer één kilogram waterstof per 100 kilometer. Het kost momenteel dus ongeveer €10 om 100 kilometer op H2 te rijden. Dat is meer dan voor elektrisch, diesel of met benzine rijden voor een middelgrote auto. Naar verwachting zal de prijs kunnen zakken naar €5 per kg wanneer de productie op grote schaal zal gebeuren.

Voor andere toepassingen door consumenten is waterstof simpelweg niet verkrijgbaar.


Kenmerken


Waterstof CV

 Meest geavanceerde systeem voor verwarming van woningen en warm kraanwater.

Produceert zijn eigen brandstof uit water via laag spanning elektriciteit.

100% veilig en het perfecte alternatief voor de gedateerde ‘fossiele aardgas systemen’.

Volledig vrij van CO2 emissie

Het enige afval is water.

 

Werking:

Identiek aan de traditionele aardgas-CV, via een thermostaat of huiscomputer of ‘remote app’;

‘Stand alone’ system dAT werkt op ‘afroep’ en ‘in opdracht van’ de gebruiker;

Niet aangesloten op enig netwerk dat het systeem met brandstof (aardgas) voedt;

De laag spanning elektriciteit komt bij voorkeur van zonnecellen;

Bij appartementen eventueel en bij voorkeur via een netwerk met ‘groene’ energie.

 

Voordelen:

De waterstof-CV is een volledige vervanging, geen aanvulling op een bestaand system;

50 liter (±15 Gallon) (± €70) gedestilleerd water + 1100 kWh (±€ 450) elektrolyse levert 1 jaar warmte!

Geen andere dure aanpassingen (radiateuren etc.) of voorzieningen noodzakelijk;

Het is een ‘gesloten systeem, dus geen afvoer, uitlaat of schoorsteen nodig;

Het is ‘stand alone’ dus geen aanvoer, transport of opslag van ‘gevaarlijk’ gas;

Dit betekent geen aanleg of aanpassing van (bestaande) infrastructuur (warmtenet etc.).

 

Nadelen (tijdelijk):

De waterstof-CV is nu nog alleen als een prototype beschikbaar (o.a. als demo. testen en certificering);

Meer potentiële vraag dan aanbod;

H2O Systems Holland BV is de enige en gecertificeerde leverancier;

Geen vergelijkbare of concurrerende systemen.

 

Eenmaal geïnstalleerd:

Gebruiker is volkomen vrij en onafhankelijk van brandstof leveranciers;

Nooit meer een rekening voor fossiele brandstof, uitsluitend voor gedestilleerd water;

Nooit meer Overheidsheffingen en kosten voor netbeheer.

 

De Prijs

Vergelijkbaar met nagenoeg ieder momenteel in gebruik zijnde ‘fossiel’ systeem.