H2O Systems Holland

Het beste bewijs dat het werkt is de ervaring

Francis Bacon.

Hij die het snelst, het meest steengoede prototype bouwt, heerst!


Tom Peters

Transitie van (CH4) Gas naar (H2)Gas


H2O Systems Holland ontwikkelt systemen die ‘warmte (= energie) leveren uit water’ en daarmee het gebruik van ‘fossiele brandstof’ (aardgas = methaan (CH4) overbodig maken. De systemen produceren waterstof uit gedestilleerd water. Waterstof is de generator voor het opwekken van warmte voor verwarming en warm tapwater in woningen.

De systemen zijn op hoofdlijnen simpel maar complex in de technische realisatie. De buitenkant van het systeem lijkt op dat van de gebruikelijke aardgas-CV. De werking is identiek. De enige overeenkomst is dat ze beide op gas werken: aardgas (voornamelijk methaan) of waterstofgas. De verschillen zijn legio. Bij de aardgas-CV wordt de brandstof (methaan) van buitenaf via leidingen aangevoerd door de netbeheerder uit Groningen. De aardgas-CV vereist naast leidingen voor aanvoer ook leidingen voor afvoer en schoorstenen nodig. Het produceert namelijk ‘uitstoot’  in de vorm van CO2 en andere rookgassen.

De waterstof-CV maakt zijn eigen brandstof (waterstof = energie) uit water en zet dat om in warmte.

De Watersof-CV is in vele opzichten uniek. Onder ‘Systemen’ wordt beschreven hoe waterstof tot stand komt en welke omzettingsverliezen daarbij geleden worden. De H2O systemen een gesloten systeem dat geen enkele vorm van ‘uitstoot’ produceert dus evenmin voorzieningen voor aanvoer van brandstof  en afvoer van emissie nodig heeft. De elektriciteit om het systeem te laten werken komt idealiter van zonnepanelen. Als dit niet mogelijk is via een transformator van het (grijs/groen) lichtnet.

Het systeem is geschakeld in het verwarmingsnetwerk in de woning als vervanging van de aardgas-CV. In het netwerk kan optioneel een boiler worden geplaatst. Daarmee wordt sneller warm kraanwater beschikbaar.

 

Prototype ‘HydrOxX V45’


Het prototype van deze ‘waterstof-CV’ wordt ingezet voor demonstraties en testdoeleinden. Het complete systeem met links de ‘Waterstof Gas Generator’ en rechts de ‘Waterstof Gas Brander’ wordt geheel gecertificeerd.

Prototype waterstof-CV

De Gas Generator heeft inmiddels het EU certificaat verkregen. Het systeem heeft Cum Laude alle strenge tests voor duurzaamheid, betrouwbaarheid en veiligheid doorstaan. De omgebouwde aardgas brander is momenteel onderwerp van verdere ontwikkeling. Omdat de verbrandingskenmerken van waterstof anders zijn da die van aardgas worden materialen onderzocht en getest die de specifieke kenmerken van waterstof langdurig aan kunnen om een zo hoog mogelijk rendement te verkrijgen.

Copyright © All rights reserved

Office: 

p.a. WTC

Prinses Margrietplantsoen 33

2595AM, 's-Gravenhage

Netherlands