H2O Systems Holland

Het beste bewijs dat het werkt is het gebruik


Francis Bacon.

Hij die het snelst, het meest steengoede prototype bouwt, heerst!


Tom Peters

Van Aard(CH4) Gas naar Waterstof(H2)Gas


H2O Systems ontwikkelt systemen die ‘warmte (= energie) leveren uit water’ en daarmee het gebruik van ‘fossiele brandstof’ (aardgas = methaan (CH4) overbodig maken. Een systeem produceert waterstof uit water voor het gebruik door 'consumenten'. Waterstof is de brandstof voor het opwekken van warmte.De systemen zijn op hoofdlijnen simpel maar complex in de technische realisatie.


De Invoer is Water dat door de Gas Generator wordt omgezet in Waterstof en Zuurstof. Die worden samen verbrand in de Gas Brander en leveren zo de Uitvoer als warmte.De buitenkant van het systeem lijkt op dat van de gebruikelijke aardgas-CV. De werking is identiek. De enige overeenkomst is dat ze beide op gas werken: aardgas (voornamelijk methaan) of waterstofgas. De verschillen zijn legio. Bij de aardgas-CV wordt de brandstof (methaan) van buitenaf via leidingen aangevoerd door de netbeheerder uit Groningen. De aardgas-CV vereist naast leidingen voor aanvoer ook leidingen voor afvoer en schoorstenen nodig. Het produceert namelijk ‘uitstoot’  in de vorm van CO2 en andere rookgassen.


De waterstof-CV maakt zijn eigen brandstof (waterstof = energie) uit water en zet dat om in warmte.

'In House' CV netwerk
De Watersof-CV is in vele opzichten uniek. Onder ‘Systemen’ wordt beschreven hoe waterstof tot stand komt en welke omzettingsverliezen daarbij geleden worden. De H2O systemen een gesloten systeem dat geen enkele vorm van ‘uitstoot’ produceert dus evenmin voorzieningen voor aanvoer van brandstof  en afvoer van emissie nodig heeft. De elektriciteit om het systeem te laten werken komt idealiter van zonnepanelen. Als dit niet mogelijk is via een transformator van het (grijs/groen) lichtnet.


Het systeem is geschakeld in het verwarmingsnetwerk in de woning als vervanging van de aardgas-CV. In het netwerk kan optioneel een boiler worden geplaatst. Daarmee wordt sneller warm kraanwater beschikbaar.

 

Prototype 
Het prototype van deze ‘waterstof-CV’ wordt ingezet voor demonstraties en testdoeleinden. Het complete systeem met links de ‘Waterstof Gas Generator’ en rechts de ‘Waterstof Gas Brander’ wordt geheel gecertificeerd.

Prototype waterstof-CV

EU Certificaat
De Gas Generator heeft inmiddels het EU certificaat verkregen. Het systeem heeft Cum Laude alle strenge tests voor duurzaamheid, betrouwbaarheid en veiligheid doorstaan. De omgebouwde aardgas brander is momenteel onderwerp van verdere ontwikkeling. Omdat de verbrandingskenmerken van waterstof anders zijn da die van aardgas worden materialen onderzocht en getest die de specifieke kenmerken van waterstof langdurig aan kunnen om een zo hoog mogelijk rendement te verkrijgen.

Het EU Certificaat is  verkregen voor:

  1. Machine richtlijn 206/42/EG
  2. Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
  3. Richtlijn Drukapparatuur 2014/69/EU
  4. EMC Richtlijn 2014/30/EU