H2O Systems Holland

Warmte uit Water

Per juni 2020 is aan dit project onder de naam 'Autonomous Hydrogen Heating System'

een Fase 1 MIT subsidie toegekend namens 'Innovatiestimulering Topsectoren'.

Omschakeling
Warmte is essentieel voor comfort. Voor verwarming en warm water. Het is normaal warmte op te wekken met aardgas als brandstof. Nagenoeg heel Nederland is aangesloten op het aardgasnet. Maar het Kabinet wil het gebruik van aardgas terugdringen en volgt het SER Energieakkoord 2017 voor ‘duurzame groei. Dat zegt ‘CO2-uitstoot’ per 2030 volledig stoppen en in 2050 volledig neutraal zijn.


Kortom. We moeten ‘van het gas af’. Dit gebod volgt helaas niet met een ‘haalbaar’ en ‘betaalbaar’ alternatief. Daardoor starten er diverse initiatieven om ‘echte’ alternatieven te ontwikkelen want een warmtepomp kan oplopen tot wel 35 duizend euro per woning. Wie wil dat?


H2O Systems Holland BV ontwikkelt een systeem en brengt dit per 2021 naar de markt dat eenvoudig gezegd ‘warmte produceert uit water’ met waterstof als brandstof. Waterstof is eigenlijk alleen in de industrie bekend. Door de ongekende eigenschappen en vermogens is het ook voor de consument waardevol. Waterstof komt voor in water en kan daar dus uitgehaald worden. Voor industriële toepassing gebeurt dat via chemische processen. Daarvoor zijn echter grote hoeveelheden elektriciteit nodig.


H2O Systems maakt waterstof via elektrolyse en binnen bereik van de consument. Met elektriciteit wordt water gesplitst in waterstof en zuurstof. Het unieke van deze manier is dat er zo geen CO2-uitstoot optreedt, en dat het systeem werkt met lage spanning (12V) bij voorkeur verkregen via zonnepanelen of via het (groen/grijze) lichtnet.


In de praktijk betekent dit dat H2O Systems  de omschakeling van aardgas naar waterstof voor iedereen haalbaar en betaalbaar binnen bereikt brengt. Zo wordt ‘ter plaatse’ (in de woning) en ‘on demand’ water omgezet in waterstof en zuurstof. Samen worden zij verbrand en leveren zo de energie om warmte te produceren  voor bijv. verwarming van woningen en warm kraanwater.


Voor Wie? 


>>>     Iedereen die privaat of publiek een woning bezit   <<<


Toepassingen voor systemen met waterstof zijn legio. Zowel voor woningen, als voor utiliteitsvoorzieningen, industriële en agrarische toepassingen.

H2O Systems concentreert zich in eerste instantie op de toepassing in woningen als alternatief voor de aardgas gestookte CV systemen.


Het Energieakkoord noemt 2 'markten' voor een 'omschakeling' : een ‘vervangingsmarkt’ en een ‘nieuwmarkt’.


  • De ‘vervangingsmarkt’ gaat over de bestaande woningvoorraad van circa 7,5 miljoen woningen. Het Energieakkoord gaat uit van een geschatte omvang van circa 2 miljoen wooneenheden die tot 2030 van de ‘gas afgesloten’ moeten worden. Over een looptijd van 10 jaar betekent dit een vervangingsmarkt van circa 200.000 eenheden jaarlijks. Dit marktsegment bevat zowel particulier woningbezit is coöperatief bezit. Toetreding tot deze markt is mede afhankelijk van de te realiseren productie volumes. Bepalend wordt het noch te ontwikkelen industrieel ‘vermogen dit volume te kunnen produceren en installeren’.  • De ‘nieuwmarkt’ vraagt om een parallelle benadering en overleg met partners, opdrachtgevers en projectontwikkelaars voor woningbouw en utiliteitsbouw die nieuwe projecten starten en overwegen. De H2O systemen bieden de optie tot het fundamenteel heroverwegen van de gebruikelijke en door de H2O systemen gedateerde infrastructuur.